سبد خرید
شماره حساب

درج محتوای دلخواه متنی

پایش های فعال

در دسترس: موجود نیست

این محصول ( اکتان بوستر انرژی درایو زادو XADO Atom Ex Energy Drive ) مکمل سوخت فوق العاده پیشرفته ای است که به طرز خارق العاده ای خصوصیات احتراق و ویژگی های سوخت را بهبود میبخشد. تاثیر این اکتان به قدری شگرف بوده که به محض اضافه کردن آن به باک خودرو، افزایش تغییرات محسوسی در قدرت موتور و شتاب خودرو مشاهده خواهید کرد.